Komplett bankanalyse og verktøy for gode kundesamtaler
Kontakt oss

iQbank er et webbasert bankverktøy som gjør at analyser og kredittarbeid blir moro.

Bedriftene blir imponert over din rådgivning og kredittsjefen blir fornøyd med kredittarbeidet.

1/ Start

Automatisk datafangst gir deg regnskap, risikoklasse, engasjementsdata og gruppering i det du starter.

2/ Analysere og beslutte

Stresstester gjør det enkelt å simulere på endringer i ulike scenarier. Hva om forutsetningene endres? iQbank viser deg raskt sårbarheter for endringer og konsekvenser av ulike beslutninger.

3/ Dokumentere

Dine vurderinger og notater fanges opp og samles fortløpende inn til rapportering. Dette gjør det enkelt å samhandle med andre og gir grundig dokumentasjon.

Jobb smart der du er

Desktop

På kontoret

Nettbrett

I kundemøter

Mobil

På reise

iQbank gjør følgende arbeid intuitivt og lett for bankenes bedriftsrådgivere

N

Innhente historiske regnskapstall, nøkkelopplysninger, signaturrettigheter, styremedlemmer, aksjonærer, reelle rettighetshavere, pant m.m.

N

Gjennomføre regnskapsanalyse, benchmark mot konkurrenter og bransje.

N

Utarbeide prognose med finansiell belastning.

N

Gjennomføre stresstester på ulike scenarier med ulike variabler.

N

Utarbeide verdivurderinger på eiendommer med yieldmodell.

N

Verdijustere balanse ut ifra eventuelle merverdier i bedriftene.

N

Utarbeide en komplett kredittsak, med utfyllende dokumentasjon for historiske regnskapstall, prognose, merverdier, sikkerhetsoversikt, eiendelsoversikt, stresstester og eventuelle vedlegg.

N

I tillegg får banken lik saksfremstilling på alle saker og en fast mal på hvordan kredittarbeidet skal gjøres. Dette gjør banken mindre sårbar for fravær i ferie, sykdom etc.

Ny tid – nye muligheter

Finansiell rådgivning blir bedre og raskere