Partnere

Utvikling og drift

Netpower logo

iQbank har sammen med Netpower jobbet frem en effektivt samarbeidsmodell. Dette samarbeidet gjør det mulig for oss å lagre våre kunders data sikkert hos Netpower Datacenter på Sandnes, gir oss tilgang til skarp utviklingskompetanse både i Norge og i Vietnam og ikke minst gjør samarbeidet det mulig for oss å levere i henhold til våre kunders behov på kort tid.

Sikkerhet

Signicat - BankID logo Sintef logo  Defendable logo

Vi jobber kontinuerlig for å sikre tilfredsstillende sikkerhetsnivå på våre tjenester. Vi benytter BankID i samarbeid med Signicat for sikre pålogginger. Vi benytter Netpower sitt kvalitetssikringssystem i utviklingsarbeidet. Vi gjennomfører risiko- og sårbarhetsanalyser i samarbeid med Sintef Cyber Security og vi benytter Defendable til sikkerhetstester og løpende sårbarhetsskanning.

Integrasjoner

Proff logo  Landbrukets dataflyt logo  SDC logo  Ambita logo

Vi jobber stadig for å forbedre våre kunders brukeropplevelser gjennom å tilby relevant og riktig data. Vi samarbeider med Proff Forvalt for innhenting av historiske regnskapstall, nøkkelopplysninger, signaturrettigheter, styremedlemmer, aksjonærer, reelle rettighetshavere, pant m.m. Vi samarbeider med Landbrukets Dataflyt for innhenting av regnskapsdata rett i fra gårdbrukernes regnskapsførere og vi innhenter eiendomsdata fra Ambita. Til sist samarbeider vi med de ulike bankene og SDC for innhenting av engasjementsdata og for å gi tilbake relevant data der det er hensiktsmessig.